Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Jubileuszowa sesja Rady Powiatu

02-06-2014

Z okazji 15-lecia Powiatu Lubelskiego i w nawiązaniu do 25 rocznicy częściowo wolnych wyborów, w piątek 30 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu.

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych dokonań samorządu powiatowego i wręczenia podziękowań za wspieranie działań, mających na celu rozwój Powiatu Lubelskiego.
 
Przyznano je Marszałkowi Województwa Lubelskiego Krzysztofowi Hetmanowi i wojewodzie lubelskiemu Wojciechowi Wilkowi, a także Miastu Lublin oraz burmistrzom i wójtom 16 gmin powiatu lubelskiego. 
 
Ponadto Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego otrzymała dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach Elżbieta Kaszlikowska, a wyróżnieniami dla upamiętnienia 15-lecie Powiatu Lubelskiego i w podziękowaniu za dotychczasową współpracę zostali uhonorowani: Maria Dębowczyk, Józef Kasprzak, Aeroklub Lubelski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
 
Wyróżnienia za wieloletnią pracę odebrali radni, którzy pełnią swoje funkcje od początku istnienia powiatu Jan Czubak, Henryk Krajewski i Paweł Pikula oraz skarbnik powiatu Jadwiga Wójcik. 
 
Wśród wyróżnionych znaleźli się także przedstawiciele jednostek samorządowych: Wiesław Choduń, Anna Dudek, Henryk Dudziak, Seweryn Gąbka, Grażyna Gwiazda, Magdalena Kędra, Janusz Watras, Maria Winiarska i Piotr Wojtaś.
 
Obradom towarzyszył koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Henryczki" z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, wystawy z okazji 15-lecia powiatów i na temat wykorzystania środków unijnych przez Powiat Lubelski w ostatnim okresie programowania, przygotowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego oraz wykład na temat roli samorządu terytorialnego w procesie transformacji systemu politycznego w Polsce, który wygłosił Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Stanisław Michałowski. 

Oprócz radnych, w jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, a także przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych, agencji rządowych, instytucji publicznych, jednostek samorządowych oraz delegacje gmin z powiatu lubelskiego. Wśród gości byli posłowie Jan Łopata i Henryk Smolarz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Piekarczyk, wiceprezes Związku Powiatów Polski, jednocześnie starosta opolski Zenon Rodzik, wicekurator oświaty Anna Dudek-Janiszewska, dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie Alina Podkościelna-Troetsch, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta w Lublinie, samorządów gminnych, Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" i powiatowych jednostek samorządowych.
Powrót