Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Jubileusz szkoły w Matczynie

15-10-2012

Zespół Szkół Specjalnych w Matczynie w powiecie lubelskich kończy 15 lat. Uroczyste obchody jubileuszu, które odbędą się w tym tygodniu, zostały podzielone na dwie części i połączone z Powiatowym Dniem Edukacji Narodowej.Pierwszą zaplanowano na czwartek 18 października z udziałem uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników placówki. Uroczystość rozpocznie się o 9.00 mszą świętą, po której siedmiu uczniów pierwszej klasy gimnazjum złoży ślubowanie.

W programie obchodów są też pokazy cyrkowe, występy artystyczne i wspólna zabawa. Dzień później w Miejskim Domu Kultury w pobliskich Bełżycach odbędzie się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość będzie połączona m.in. z wręczeniem nagród starosty lubelskiego, lubelskiego kuratora oświaty i dyrektora ZSS w Matczynie.

Działająca przy Domu Pomocy Społecznej szkoła powstała 15 lat temu, na mocy rozporządzenia, które nakazywało, by wszystkie dzieci niepełnosprawne, w tym te z upośledzeniem intelektualnym, były objęte obowiązkiem szkolnym. Zespół Szkół Specjalnych przyjmuje już kilkumiesięczne maluchy, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, po szkołę przysposabiającą do pracy. - Dla każdej z tych osób mamy przygotowany program, do którego tak dostosowujemy konkretne zajęcia, by jak najlepiej wspomóc naszych podopiecznych w rozwoju - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej dyrektor placówki Renata Rejnowska. Po zakończeniu poszczególnych etapów kształcenia "absolwenci" trafiają do szkół powszechnych lub pozostają w ZSS, gdzie mogą kontynuować edukację. Obecnie wśród podopiecznych szkoły w Matczynie są dzieci w wieku 2 lat po nawet 25-latków. Są to m.in. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, jak również całego powiatu lubelskiego i sąsiednich powiatów. --- Zajmują się nimi wykwalifikowani pedagodzy, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, niezbędne do pracy z osobami upośledzonymi intelektualnie. - Ponad 75 procent naszej kadry to nauczyciele, którzy mają nie tylko wykształcenie pedagogiczne, ale także ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, logopedii, wczesnego wspomagania rozwoju, arteterapii czy surdopedagogiki - dodaje dyrektor Rejnowska. Atutem placówki jest też dobrze rozwinięta baza dydaktyczna, która jest stale uzupełniana m.in. dzięki środkom, które szkoła pozyskuje z funduszy unijnych. W ten sposób w ostatnich latach ZSS w Matczynie doposażył salę do prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej. Renata Rejnowska przyznaje, że początki nie były łatwe, ponieważ uczniowie ZSS byli czasem postrzegani jako niezdolni do uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach, podejmowanych przez inne placówki. Obecnie jednak sytuacja jest zdecydowanie lepsza. - Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w wycieczkach i wyjazdach integracyjnych, razem z pełnosprawnymi rówieśnikami chodzą do kina czy teatru, a także uczestniczą w konkursach, w których również odnoszą sukcesy - ocenia dyrektor Rejnowska.
Powrót