Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Jest zgoda na połączenie

23-02-2012

Rada Powiatu w Lublinie wyraziła wstępną zgodę na połączenie szkół w Bychawie i w Bełżycach. Decyzja zapadła po prawie czterogodzinnej dyskusji podczas sesji w środę 22 lutego, w której oprócz radnych uczestniczyli także dyrektorzy, nauczyciele i grupa uczniów.

W Bychawie chodzi o rozwiązanie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i włączenie go do miejscowego Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego. W Bełżycach ma być rozwiązany Zespół szkół Technicznych im.Tadeusza Kościuszki, który ma być włączony do miejscowego Zespołu Szkół im.Mikołaja Kopernika.

Przyjęcie uchwały nie oznacza automatycznej reorganizacji. Teraz będzie ona konsultowana z zainteresowanymi radami pedagogicznymi i związkami zawodowymi. Po co najmniej miesięcznym okresie, rada może wrócić do sprawy i podjąć ostateczne rozstrzygnięcia. Jeśli w tym czasie pojawią się inne propozycje lub nowe okoliczności, radni mogą zmienić decyzję, albo ją podtrzymać.

Zdaniem starosty lubelskiego Pawła Pikuli było to trudne, ale dobre rozstrzygnięcie.

– Teraz trzeba próbować do niego przekonać wszystkich zainteresowanych. Takie są czasy, że powinno się łączyć, a nie dzielić, bo tylko wspólne działanie daje naprawdę większe możliwości – powiedział w starosta lubelski. Paweł Pikula ma nadzieję, że jeżeli przez skomplikowany i niełatwy proces łączenia szkół uda się przebrnąć, pozytywne efekty wszyscy zainteresowani powinni odczuć za 2 – 3 lata.

Zgodnie z przepisami projekt reorganizacji musi być konsultowany z radami pedagogicznymi i związkami zawodowymi, ale władze powiatu deklarują, że są otwarte na rozmowy ze wszystkimi środowiskami, które wyrażą taką potrzebę, w tym z rodzicami, uczniami czy samorządami gminnymi.

Władze powiatu zamierzają połączyć szkoły m.in. ze względu na niż demograficzny i koszty funkcjonowania. Jednocześnie zapewniają, że w nowej strukturze uczniowie będą mieć zagwarantowaną możliwość kontynuowania edukacji w wybranych zawodach, samo kształcenie będzie się odbywać w oparciu o dotychczasową bazę dydaktyczną, a oferta edukacyjna będzie dostosowywana do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zmiany mają dać możliwość połączenia potencjału obydwu zespołów i wykorzystania bazy dydaktycznej, jednocześnie obniżając koszty ich utrzymania. Szacunkowe dane wskazują, że zmiany proponowane w Bychawie i Bełżycach mogą przynieść od 700 tysięcy do 1 miliona złotych oszczędności rocznie.

Podczas środowej sesji radni zgodzili się także na likwidację kilku innych szkół, do których nie ma już naboru kandydatów.

Oprócz spraw oświatowych rada udzieliła poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach na zaciągnięcie kredytu. Pieniądze mają być przeznaczone na spłatę zobowiązań w związku z połączeniem placówki ze Szpitalem Powiatowym im. dr Wojciecha Oczki, co ma nastąpić 1 kwietnia.

Powrót