Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Jastków i okolice w walce o wolną i niepodległą

11-06-2018

„Jastków i okolice w walce o wolną i niepodległą. Ludzie – miejsca – wydarzenia” - pod takim hasłem odbyło się sympozjum naukowe skierowane do młodzieży z gminy Jastków. Prelegenci w ciekawych wystąpieniach przedstawili obraz dziejów ziemi jastkowskiej w okresie walk o niepodległą Polskę oraz problemy związane z budową nowoczesnego państwa.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli KUL, UMCS, IPN oraz niezależnych pracowników naukowych odbyło się 6 czerwca w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie. Organizatorami byli Urząd Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Szkoła Podstawowa w Jastkowie. Sympozjum objęte zostało patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
 
Oficjalnego otwarcia dokonała Wójt Gminy Jastków Teresa Kot, a konferencję poprowadził prof. Cezary Taracha z Instytutu Historii KUL. Wśród prelegentów wystąpili: prof. Irena Rolska (IHS KUL) z referatem pt. „Dwór w tradycji narodowej na przykładzie dworów z Gminy Jastków”, prof. Tomasz Panfil (IPN Lublin) z wystąpieniem pt. „Źródła czynu zbrojnego okresu wielkiej wojny”, prof. Andrzej Przegaliński (IH UMCS) „Blaski i cienie pierwszych lat niepodległej. Dzieje dóbr Snopków w latach 1918-1925”, dr Pablo de la Fuente (IH KUL) „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 z perspektywy Hiszpańskiej”, dr Rafał Dobrowolski „Stanisław Witalis Moskalewski z Sieprawek, pierwszy wojewoda lubelski II Rzeczypospolitej, w walce o wolną i niepodległą”, dr Robert Wójcik „Generał Zygmunt Broniewski ps. Bogucki - ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych w okupowanej Polsce”, dr Krzysztof Kubala „Pułkownik, pilot Wojciech Kołaczkowski - dowódca legendarnego Dywizjonu 303”.
 
Dr Robert Wójcik, Wicestarosta Lubelski, w swoim referacie przedstawił sylwetkę generała Zygmunta Broniewskiego ps. Bogucki. Broniewski w swoim życiu zawodowym i osobistym związany był z Garbowem, gdzie pracował w przemyśle cukrowniczym. W czasach młodości dużą rolę w jego życiu odgrywały wątki patriotyczne, a później walka zbrojna o wolną i niepodległą. Był ostatnim dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych w okupowanej Polsce działającym pod pseudonimami generał Bogucki i Stanisław Bogucki. Wykazywał się nie tylko wielką odwagą, ale także doskonałą orientacją na polu walki, inicjatywą i niepospolitymi zdolnościami. Wyróżnił się szczególnie w wojnie 1920-tego roku w marszu na Białystok. Rozbił batalion nieprzyjaciela, zdobywając 10 karabinów maszynowych i wielu jeńców. Za wykazane męstwo w tej walce odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari.
 
Sympozjum towarzyszył quiz historyczny dla młodzieży szkolnej przeprowadzony przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych z nagrodami ufundowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej, Gminę Jastków i Starostwo Powiatowe w Lublinie oraz wystawa ustawiona na dwóch poziomach szkolnego korytarza. Na parterze można było obejrzeć plansze zawierające m.in. mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia okresu odbudowy państwowości, a także przedruki stron Monitora Polskiego z pierwszych dni po odzyskaniu niepodległości. Na piętrze prezentowane były plansze ze zdjęciami, krótkimi biogramami i fotografiami archiwalnymi przedstawiającymi Ojców Niepodległości tj. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.
 
Powrót