Aktualności

Zdjęcie Artykułu

IV Powiatowe Biegi Uliczne - BIEGAJ Z NAMI 2014

10-07-2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Powiatowych Biegach Ulicznych "Biegaj z nami", które odbędą się w dniu 21 września 2014 r. na trasie Moszenki (Gmina Jastków) - Bogucin (Gmina Garbów).

 
Biegi zostaną przeprowadzone w trzech kategoriach:
 
  • I Biegi sztafetowe uczniów (5x700),
uczestnikami biegów sztafetowych uczniów mogą być reprezentacje chłopców i dziewcząt szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubelskiego.
 
  • II Biegi sztafetowe osób reprezentujących gminy z terenu powiatu lubelskiego oraz Starostwo Powiatowe w Lublinie (5 x 700 m),
w biegu mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 25 lat (pracownicy urzędów gmin, instytucji gminnych z wyłączeniem szkół, radni gmin i powiatu, sołtysi) reprezentujący gminy z terenu powiatu lubelskiego (w składzie sztafety - minimum 2 kobiety).
 
  • III Bieg główny (3 500 m),
w biegu mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 16 rok życia i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegu wytrzymałościowego.
 
Zgłoszenia sztafet szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (załącznik nr 1 i 2) oraz sztafet reprezentujących gminy powiatu lubelskiego (załącznik nr 3) należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Lublinie, numer faksu 81 52 86 601, do dnia 15 września 2014 r. (poniedziałek) do godz. 11.00.
 
Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane w dniu zawodów przed biegami sztafetowymi od godz. 14.00 do godz. 15.00.
Miejscem rozpoczęcia biegów jest plac przed Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Moszenki.


IV Powiatowe Biegi Uliczne "Biegaj z nami" połączone będą z oficjalnym przekazaniem do użytkowania przebudowanej drogi powiatowej Nr 2208L  Bogucin – Sługocin – Sieprawki.


Szczegółowe informacje na temat biegu znajdują się w załączonym Regulaminie IV Powiatowych Biegów Ulicznych „Biegaj z nami”.
 
Załączniki: 
 
 
Powrót