Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Innowacyjny inkubator pszczeli

22-11-2018

Hodowlą pszczół oraz produkcją miodu zajmuje się wiele osób, ale tylko nieliczne korzystają przy tym z innowacyjnych metod. By ułatwić większej grupie pszczelarzy dostęp do nowoczesnych urządzeń i technologii oraz pomóc we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, Powiat Lubelski chce utworzyć inkubator przetwórstwa produktów pszczelich.

Będzie to jedyne takie przedsięwzięcie w województwie i prawdopodobnie jedno z nielicznych w kraju, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z funduszy unijnych.

Inkubator powstanie w jednym z niewykorzystanych budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, który należy do Powiatu Lubelskiego. Unijne pieniądze zostaną wykorzystane zarówno na remont obiektu, jak i wyposażenie m.in. w nowoczesne urządzenia do produkcji miodu, etykietowania i pakowania. Będą z nich mogli korzystać, na przykład pszczelarze, którzy chcą się zajmować tak zwanym kremowaniem miodu, ale ze względu choćby na koszty specjalnych maszyn nie maja takiej możliwości. Inkubator będzie wykorzystywany także przez przetwórców, w tym koła gospodyń wiejskich czy stowarzyszenia, zajmujące się produkcją żywności na bazie miodu. Będą się tutaj odbywać również szkolenia i pokazy, promujące pszczelarstwo oraz produkcję i przetwórstwo miodu.

Nowy inkubator nie może służyć działalności zarobkowej, a jego użytkownicy będą jedynie ponosić opłaty na pokrycie kosztów jego utrzymania i prowadzenia. Szacuje się, że realizacja całego pomysłu może kosztować prawie 1 milion 100 tysięcy złotych, z czego pół miliona to środki, które Powiat Lubelski pozyskał za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa o przyznaniu środków jest już podpisana. Realizacja projektu rozpocznie się za kilka tygodni, a sam inkubator ma być gotowy do końca przyszłorocznych wakacji.

Powrót