Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Innowacyjne nauczanie specjalne

19-11-2012

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej trzy placówki specjalne w powiecie lubelskim mogą sprostać wymogom nowoczesnego systemu edukacji niepełnosprawnych dzieci.

Przez prawie trzy lata wzbogacały swoją bazę dydaktyczną, kształciły kadry oraz wprowadzały nowe formy nauczania, a w przyszłym tygodniu, 22 listopada, podsumują wszystkie te działania. Projektem pod nazwą "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim" było objętych 160 uczniów z ośrodków szkolno-wychowawczych w Załuczu i w Bystrzycy oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Były to przede wszystkim dzieci, pochodzące z małych miejscowości i z ubogich rodzin, które miały utrudniony dostęp do nowatorskich programów nauczania. Dzięki udziałowi w projekcie mogły korzystać z innowacyjnych form terapeutycznych, w tym m.in.: muzykoterapii, zajęć ruchowych, muzyczno-tanecznych, arteterapii, komputerowego wspomagania rozwoju czy treningu uwagi słuchowej. Udział w tych zajęciach pobudził ich aktywność i możliwości poznawcze, a także pomógł nabyć nowe umiejętności i stać się bardziej samodzielnymi.
W ramach projektu w sumie zostało wdrożonych 13 programów nauczania. Realizowali je nauczycieli, którzy przeszli wcześniej specjalistyczne szkolenia. Podczas konferencji, która odbędzie się w czwartek 22 listopada w Starostwie Powiatowym w Lublinie, zostanie zaprezentowany raport, przedstawiający efekty projektu, który uzupełnią występy artystyczne uczniów z SOSW w Bystrzycy, ZSS w Matczynie oraz SOSW w Załuczu. Projekt był realizowany od grudnia 2009 roku za ponad milion 370 tysięcy złotych. 85 procent tej kwoty to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki resztę pokrywa budżet państwa.
Powrót