Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Inkubator Pszczelarstwa w Pszczelej Woli

23-10-2019

Informacja dla Gmin, instytucji samorządowych, organizacji społecznych i osób z terenu Powiatu Lubelskiego.

Z satysfakcją chcemy poinformować, że Powiat Lubelski – beneficjent Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizował projekt pod nazwą „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli”.


Operacja w ramach poddziałania - „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 4.2.1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.


Celem końcowym operacji jest wsparcie lokalnych producentów żywności w drodze do profesjonalnej działalności przetwórczej. Cel ten został osiągnięty poprzez utworzenie i wyposażenie obiektu będącego zakładem przetwórstwa miodu i produkcji żywności na bazie miodu, który będzie udostępniany lokalnym producentom miodu i wyrobów dla których miód i produkty pochodne stanowią bazę do ich wytwarzania.
Oprócz działalności podstawowej Inkubator Pszczelarstwa będzie pełnił funkcje ośrodka edukacyjnego i szkoleniowego rozwijającego wiedzę na temat pszczelarstwa i dziedzin pokrewnych.


Z Inkubatora będą korzystali uczniowie, studenci oraz osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy o pszczołach i pszczelarstwie.

Inkubator będzie udostępniany również do zwiedzania przez zorganizowane grupy i osoby indywidualne.
Przestrzeń Inkubatora będzie stanowiła również obiekt reprezentacyjny służący do promocji Województwa Lubelskiego, Powiatu Lubelskiego , Programu PROW na lata 2014-2020 oraz inicjatywy LEADER.


W celu nawiązania współpracy udostępniamy Państwu dane adresowe Inkubatora. Urzędy Gmin z terenu Powiatu Lubelskiego prosimy o zamieszczenie na własnych stronach internetowych informacji i odnośników do strony: www.inkubator.powiat.lublin.pl


Dane kontaktowe:

Inkubator Pszczelarstwa w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 14,
23-107 Strzyżewice.

Tel. 81 503 22 19,
e-mail: inkubator@powiat.lublin.pl,
www.inkubator.powiat.lublin.pl

Osoba do kontaktu:
Anna Jednous – Kierownik Inkubatora Pszczelarstwa

 

Powrót