Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Informacja o Transporcie Publicznym

24-03-2020

Powiat Lubelski uruchomił dwie linie transportu publicznego oraz pracuje nad utworzeniem kolejnych na użytek Mieszkańców Powiatu Lubelskiego.

Celem publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego jest ograniczenie negatywnych skutków wykluczenia komunikacyjnego.

Powiat Lubelski podejmuje działania w celu ułatwienia dostępu do usług transportowych mieszkańcom i umożliwienia przez to dostępu do różnych dziedzin życia społecznego np.: do usług medycznych czy kulturalnych.

W listopadzie i grudniu 2019 r. Powiat Lubelski uruchomił pierwsze dwie linie, które funkcjonują w chwili obecnej oraz prowadzi przygotowania do uruchomienia kolejnych.

Linie:

Bełżyce – Borzechów – Białowoda [plik: PDF, 67,2 KB]

Strzyżewice – Bychawa przez Iżyce[plik: PDF, 81,2 KB]

 

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
ul. Spokojna 9 (pok. 216, II p.)
tel. 81 52 86 708

Powrót