Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Informacja o naborze do Działania 1.2 Badania celowe

19-08-2019

Dzięki zwiększonej alokacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym roku lubelscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, celem opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Poniżej informacje o naborze do Działania 1.2 Badania celowe.

Powrót