Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Informacja dotycząca rejestracji samochodów sprowadzonych z zagranicy

31-12-2014

Od 1 stycznia 2015 roku w procedurach dotyczących rejestracji samochodów sprowadzonych z zagranicy zachodzi istotna zmiana.

 

Zgodnie z Dz. U. z dnia 13 marca 2014, poz. 312 – uchyla się z dniem 01 stycznia 2015r. –obowiązek przedłożenia do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy – zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (VAT-25).

Powrót