Aktualności

Zdjęcie Artykułu

III sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

11-12-2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 grudnia 2014 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej szczegółowy porządek obrad.

         PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Lubelskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji, tworzonej na lata 2015-2017.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie sesji. 
Powrót