Aktualności

Zdjęcie Artykułu

III Powiatowa Konferencja Szkolnictwa Specjalnego

28-03-2019

27 marca Powiat Lubelski we współpracy z SOSW w Bystrzycy, SOSW w Załuczu oraz ZSS przy DPS w Matczynie, a także Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie zorganizował III Powiatową Konferencję Szkolnictwa Specjalnego.

To wyjątkowe spotkanie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy i skierowane było do rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz wszystkich osób zainteresowanych szkolnictwem specjalnym. Głównym jego celem była prezentacja oferty kształcenia specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Lubelski, a także zaprezentowanie rozwiązań oferowanych przez szkolnictwo specjalne w obszarze edukacji, terapii, opieki i wychowania skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin.
 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski, podkreślając jak ważnym ogniwem w oświacie jest edukacja specjalna i zaznaczył, iż Powiat Lubelski w kompleksowy sposób organizuje kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
Kierownik działu ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Stanisław Bury zaprezentował formy pomocy osobom niepełnosprawnym w Powiecie Lubelskim, a Dyrektor SOSW w Bystrzycy Bożena Filipek przedstawiła ofertę edukacyjną szkolnictwa specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 
W ramach rodzicielskich dobrych praktyk mama uczennicy ze SOSW w Bystrzycy podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z wyborem placówki kształcenia specjalnego dla swojej córki. Opowiedziała o korzyściach, jakie płyną z przebywania Amelki w tym ośrodku.
 
Kolejnym punktem programu była krótka prezentacja dotycząca oferty oraz działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie zaprezentowana przez Pana Macieja Sztoca, przedstawiciela Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.
 
Ostatnim punktem oficjalnej części konferencji był pełen humoru występ pt. „Kopciuszek” w wykonaniu dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy. Efektowne stroje wspaniałych młodych aktorów, wyjątkowa oprawa muzyczna i piękna dekoracja były dopełnieniem całego występu.
 
Konferencję uatrakcyjniły stoiska wystawiennicze placówek kształcenia specjalnego, na których znajdowały się prace plastyczne oraz rękodzieło wykonane przez wychowanków.
 
Uczestnicy konferencji mogli zwiedzić placówkę w Bystrzycy, zobaczyć Salę Doświadczania Świata, pracownie: komputerową, gospodarstwa domowego, stolarską i ceramiczną, a także wziąć udział w warsztatach tematycznych. Specjaliści z poradni i ośrodków prowadzili warsztaty o różnorodnej tematyce m. in. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, integracja sensoryczna, autyzm, logorytmika, EEG Biofeedbac, a także udzielali indywidualnych konsultacji zainteresowanym rodzicom.
 
Każdy uczestnik konferencji otrzymał broszurę wydaną specjalnie na tę okazję, w której znajduje się oferta placówek kształcenia specjalnego, dla których Powiat Lubelski jest organem prowadzącym oraz oferta poradni psychologiczno-pedagogicznych z Bychawy, Bełżyc i  Lublina wchodzących w skład PCEiPPP w Lublinie.
 
Szkolnictwo Specjalne broszura 2019
Oferta szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Lubelski [pdf, 1,3 MB]
Powrót