Aktualności

Zdjęcie Artykułu

III edycja akcji

13-01-2015

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło III edycję akcji informacyjno – edukacyjnej „Bezpieczna Woda”, która poświęcona jest bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, spędzających czas wolny w rejonach zamarzniętych zbiorników wodnych.

W tym celu przygotowane zostały plakaty oraz ulotki, stanowiące materiały informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli, wychowawców, ratowników oraz policjantów jednostek prewencji.
 
Celem akcji, która obejmuje swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju jest ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach wodnych.
 
Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.
 
Przeczytaj więcej na:
 
Powrót