Aktualności

Zdjęcie Artykułu

II Turnieju Piłki Siatkowej drużyn OSP z terenu Lokalnej Grupy Działania

29-01-2014

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w II Turnieju Piłki Siatkowej drużyn OSP z terenu Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina" drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin: Bełżce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

Udział należy zgłosić najpóźniej do 10 lutego 2014 roku (poniedziałek), osobiście w siedzibie LGD lub za pośrednictwem poczty e-mail, faksu. Udział drużyny zgłasza prezes OSP.

 

Turnieje eliminacyjne przeprowadzone zostaną:

 

GRUPA I – 16 lutego 2014 (niedziela) - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach gminy:

Garbów, Głusk, Jastków, Niemce , Wólka

 

GRUPA II – 23 lutego 2014 (niedziela) – Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach gminy:

Bełżyce, Borzechów, Konopnica, Niedrzwica Duża, Strzyżewice

 

GRUPA III – 02 marca 2014 (niedziela) - Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie gminy:

Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew

 

Turniej Finałowy odbędzie się 9 marca 2014 roku w Gimnazjum Publicznym w Jabłonnie. Do finału przechodzą po 2 najlepsze drużyny z każdej z grup (łącznie 6 drużyn).

 

REKRUTACJA DRUŻYN

1. Do każdego z 3 turniejów eliminacyjnych będzie przyjmowanych maksymalnie 6 drużyn – według zasady po 1 drużynie z terenu każdej Gminy należącej do LGD „Kraina wokół Lubina" i dodatkowo 1 z listy rezerwowej.

2. O przyjęciu zgłoszenia drużyny decyduje kolejność zgłoszeń (data, godzina).

3. W przypadku większej liczby zgłoszeń z terenu danej gminy drużyny zgłoszone w dalszej kolejności, wpisane zostaną na listę rezerwową.

5. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa drużyny z listy rezerwowej w turnieju eliminacyjnym w innym terminie i miejscu niż wskazany w karcie zgłoszeniowej po wcześniejszych ustaleniach z kapitanem drużyny.

 

Osoba do kontaktu: Karol Salagierski, adres: LGD „Kraina wokół Lublina" ul. Narutowicza 37/5

20-016 Lublin, e-mail: k.salagierski@krainawokollublina.pl tel.: 81 532 30 65

Załączniki

 

  • Regulamin Turnieju 
  • Karta zgłoszeniowa 
Powrót