Aktualności

Zdjęcie Artykułu

II Sesja Rady Powiatu w Lublinie w dniu 5 grudnia 2014 r.

03-12-2014

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 5 grudnia 2014 r. (godz. 13:00)

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2014 - 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stałych komisji powoływanych na kadencję 2014-2018 przez Radę Powiatu w Lublinie oraz określenia liczby członków tych komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2014 - 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2014 - 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2014 - 2018 .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2014 - 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Organizacyjno – Prawnej Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2014 – 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2014 - 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie upoważnionego do określania terminu i miejsca oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Pawła Pikuli – Starosty Lubelskiego.
 16. Prezentacja projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2015-2018.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie sesji.

 

Powrót