Aktualności

Zdjęcie Artykułu

I Powiatowa konferencja szkolnictwa specjalnego już za nami

31-03-2017

W piątek 27 marca 2017 r. w Bychawskim Centrum Kultury z inicjatywy Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli, Powiat Lubelski zorganizował I Powiatową Konferencję szkolnictwa specjalnego. Współorganizatorami wydarzenia były Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy i Załuczu, Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie.

Celem konferencji była prezentacja oferty edukacyjnej placówek kształcenia specjalnego prowadzonych przez Powiat Lubelski oraz zaprezentowanie rozwiązań w obszarze edukacji, terapii, opieki oraz wychowania skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin oferowanych przez szkolnictwo specjalne.
Konferencję rozpoczęła Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie, Beata Janiszewska-Brudzisz witając wszystkich gości, natomiast uroczystego otwarcia dokonał Starosta Lubelski Paweł Pikula, podkreślając jak ważnym ogniwem w systemie oświaty jest szkolnictwo specjalne.
Gość specjalny mgr Jacek Kielin zaprezentował wykład dotyczący sposobów rozmowy z dzieckiem. Z wielką pasją i zaangażowaniem opowiadał o kontaktach międzyludzkich oraz o emocjach jakie im towarzyszą.
Dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie zaprezentowały przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka”. Wychowankowie szkoły wcielili się w role aktorów przedstawiając występ w sposób nowatorski, budzący wiele emocji pod względem formy przedstawienia i bardzo interesujący.
Kolejnym punktem programu była prezentacja oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, którą zaprezentowała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy – Bożenka Filipek.
Przekazanie dobrych praktyk rodzicielskich przez rodziców jest najlepszą formą wymiany doświadczeń. Pani Monika Warda w sposób szczególny, płynący prosto z serca podzieliła się swoimi doświadczeniami z uczestnikami konferencji, uwzględniając zakres pomocy udzielanej dzieciom w ośrodkach.
Druga część konferencji przebiegała pod hasłem – warsztaty jako najlepszy sposób poznania oferty. Specjaliści z poradni i ośrodków przeprowadzili szereg warsztatów m.in. EEG Biofeedbac, integracje sensoryczne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, autyzm, logorytmika, ceramika oraz platforma badań zmysłów, a także udzielali indywidualnych konsultacji.
Konferencję uatrakcyjniły stoiska wystawiennicze placówek kształcenia specjalnego, Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie.
 
 

 

 

Powrót