Aktualności

Zdjęcie Artykułu

I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2019-2022

13-06-2019

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Nr XIX/170/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 1500, z 2017 r. poz.2119) 
 
zwołuję
 
I POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W POWIECIE LUBELSKIM NA KADENCJĘ 2019-2022.
 
I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim, odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie (I piętro), ul. Spokojna 9.  
 
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wręczenie aktów powołania na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2019-2022.
  3. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
  4. Przyjęcie porządku.
  5. Przeprowadzenie wyboru przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2019-2022.
  6. Przeprowadzenie wyboru wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2019-2022.
  7. Przeprowadzenie wyboru sekretarza Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2019-2022.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
  
 
Zdzisław Antoń
 Starosta Lubelski
 
Powrót