Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Festiwal niezapomnianych melodii

04-02-2013

Uczestnicy Powiatowego Festiwalu Piosenki "Niezapomniane melodie" od lat prezentują wysoki poziom artystyczny. Jak będzie podczas tegorocznej imprezy dowiemy się w najbliższy czwartek 7 lutego, gdy w Ciecierzynie odbędzie się ósma jej edycja.

Udział w festiwalu zapowiedziało 110 artystów z 29 placówek oświatowych powiatu lubelskiego i świdnickiego. Każdego roku soliści i zespoły wykonują inny repertuar. W poprzednich latach były to: przeboje lat 60-ych i 70-ych, muzyka filmowa, polski rock z lat 80-ych i 90-ych, utwory o miłości, piosenki Agnieszki Osieckiej i Jarosława Kukulskiego oraz pieśni i piosenki religijne. W tym roku młodzi artyści zaśpiewają utwory o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej lub turystycznej, a cała impreza będzie odbywać pod hasłem "Z piosenką po zdrowie". Wybór tematu nie jest przypadkowy - główny organizator i gospodarz festiwalu, czyli Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, znajduje się w malowniczej okolic y Doliny Ciemięgi, a edukacja prozdrowotna i ekologiczna jest jednym z priorytetów tej placówki. Otwarte dla publiczności prezentacje przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów rozpoczną się o 9.00. --- Wśród najmłodszych wykonawców będą maluchy z przedszkola w Niemcach, a także uczniowie szkół podstawowych z Niedrzwicy Dużej, Jakubowic Konińskich, Ciecierzyna, Jabłonnej, Krasienina, Mętowa, Krężnicy Jarej, Rudki Kozłowieckiej, Snopkowa, Babina, Dysa, Czerniejowa, Świdnika Małego, Nasutowa, Bystrzycy Starej, Wysokiego, Zakrzewa, Niemiec i Bełżyc. W kategorii gimnazjów swoich reprezentantów będą mieć placówki z Niemiec, Ciecierzyna, Jabłonnej, Bystrzycy Starej, Tarnawki, Wysokiego, Krasienina, Radawczyka II, Bełżyc i Krężnicy Jarej. Honorowymi patronami imprezy są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, starosta lubelski Paweł Pikula, wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Więcej na www.ias24.eu

Powrót