Aktualności

Zdjęcie Artykułu

ERASMUS + Life is good na Łotwie

14-04-2017

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach chętnie podejmuje się realizacji projektów Erasmus+. Obecny projekt, prowadzony od roku 2014, nosi tytuł Life is good i właśnie dobiega końca. W trakcie realizacji projektu wraz ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Włoch, Turcji nauczyciele starają się przybliżyć młodzieży zalety zdrowego stylu życia wynikające z aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Dzięki międzynarodowej współpracy uczniowie mieli możliwość poznać kulturę innych państw oraz odwiedzić miasta szkół partnerskich. W ostatnim tygodniu marca przedstawiciele Zespołu Szkół wzięli udział w finalnym już spotkaniu projektowym. Podsumowanie projektu odbyło się w łotewskim mieście Dyneburg.

Gospodarze spotkania zapewnili szereg atrakcji wszystkim uczestnikom. Pierwszego dnia odbyło się uroczyste przywitanie zagranicznych gości. Tutejsi uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali wspaniałą uroczystość, w której skład wchodziły prezentacje multimedialne na temat Łotwy, konkursy oraz koncert zespołu muzycznego złożonego z łotewskich uczniów. W kolejnych dniach zostały zorganizowane gry i zabawy integracyjne, a także prezentacja efektów dotychczasowej pracy. W czasie zorganizowanych wycieczek uczniowie zobaczyli najciekawsze miejsca regionu takie jak Muzeum Lalek w Preili, Muzeum Chleba w Aglonie, jezioro Aglona.
Wielostronny projekt Erasmus+ to możliwość, sprawdzenia się w pracy w grupie, podszkolenia języków obcych oraz otwarcia się na świat! Projekt, na zasadach partnerstwa szkół, umożliwia wspólne wypracowywanie zamierzonych celów, zgodnych z wybranym wcześniej tematem, poznawanie się, wymianę doświadczeń, wreszcie wizyty w swoich placówkach i krajach uczniów i nauczycieli. Przez ostatnie 3 lata uczniowie ZS wzięli udział w spotkaniach zorganizowanych w każdej z partnerskich szkół, łącznie w wyjazdach zagranicznych wzięło udział 29 uczniów i 12 nauczycieli, a w spotkaniu w Bełżycach uczestniczyło 25 zagranicznych uczniów oraz 11 nauczycieli.
Projekt, to również wspólnie wypracowane produkty końcowe,w tym przypadku to: międzynarodowa książka kucharska, kalendarz, zbiór opowiadań, prezentacje i filmy m.in. o znanych sportowcach i najpopularniejszych sportach, zdrowym odżywianiu się, sposobach pozbywania się stresu itp., a także organizacja warsztatów i spotkań. 
Projekt jest doskonałą szkołą pracy zespołowej, odpowiedzialności, samodzielności i kreatywności. Pobyt w krajach partnerskich, mieszkanie u rodzin, poznanie codzienności kraju, a także goszczenie w swoich domach zagranicznej młodzieży to doskonałe doświadczenie, uczące tolerancji, otwartości i komunikowania w języku obcym. Młodzi ludzie, zdobywają w ten sposób cenną wizję świata, daleką od stereotypów.
Udział Zespołu Szkół w projekcie pozytywnie wpłynął na rozwój osobisty i naukę młodzieży. Poprzez wprowadzenie europejskich aspektów kształcenia wzmocniła się pozycja edukacji międzykulturowej i zwiększył się jej wkład w integrację społeczną. Uczniowie mieli także możliwość doskonalić i sprawdzić swoje umiejętności językowe w codziennej komunikacji a także zawrzeć nowe przyjaźnie oraz odwiedzić różne kraje, co wzbudziło w nich zainteresowania innymi kulturami.
Czas, który uczniowie spędzili z zagranicznymi przyjaciółmi był wspaniały, a wrażenia na długo pozostaną w ich pamięci.
 
Powrót