Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”

10-01-2018

W dniu 8 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się podsumowanie etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych.
 
Tematyka konkursu była dość szeroka i obejmowała udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz historię i tradycję pożarnictwa.
 
Stosownie do regulaminu konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych. Z powodu niewpłynięcia żadnej pracy z grupy V oraz VI komisja wybrała po 5 prac z grup I, II, III oraz IV.
 
Spośród 132 zgłoszeń komisja wyłoniła prace następujących osób:
 
GRUPA I  (przedszkola)
 • Szymon Górski – Zespół Szkół im. St. Staszica w Wysokiem, gm. Wysokie
 • Dawid Duda – Przedszkole w Niedrzwicy Dużej, gm. Niedrzwica Duża
 • Kuba Owczarski – Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy, gm. Konopnica
 • Otylia Wójcik – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czółnach, gm. Niedrzwica Duża
 • Maciej Łuszcz – Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu – Kolonii, gm. Głusk
 
GRUPA II  (klasy  I – III)
 • Sara Figiel – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy, gm. Konopnica
 • Jakub Sosnówka – Zespół Szkół w Piotrkowie, gm. Jabłonna
 • Martyna Tylec – Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu – Kolonii, gm. Głusk
 • Noemi Gorzel – Zespół Szkół w Piotrkowie, gm. Jabłonna
 • Martyna Bielkiewicz – Zespół Szkół w Piotrkowie, gm. Jabłonna
GRUPA III (klasy  IV – VI)
 • Anastazja Podleśna – Szkoła Podstawowa w Stasinie, gm. Konopnica
 • Laura Filipiak – Zespół Placówek Oświatowych w Dysie, gm. Niemce
 • Weronika Dyrda – Szkoła Podstawowa im. „ Żołnierzy bohaterów Armii Krajowej” w Krężnicy Jarej, gm. Niedrzwica Duża
 • Zuzanna Zięba – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czółnach, gm. Niedrzwica Duża
 • Kinga Sikora – Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny Rudka Kozłowiecka, gm. Niemce
Grupa  IV (klasy VII – VII szkoły podstawowej lub klasy II – III gimnazjum)
 • Jakub Kosowski – Szkoła Podstawowa ( i Gimnazjum) w Niemcach, gm. Niemce
 • Wioletta Zwolińska – Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym, gm. Wólka
 • Natalia Kaczmarska – Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej, gm. Niedrzwica Duża
 • Wiktoria Szumla – Szkoła Podstawowa w Niemcach ( Gimnazjum nr 1), gm. Niemce
 • Dominika Mańka – Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Krężnicy  Jarej, gm. Niedrzwica Duża
Ponadto wyróżniono pracę Sylwestra Dunika ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy.
 
Wyżej wymienione osoby zostały zakwalifikowane to konkursu na szczeblu wojewódzkim.
 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłanie swoich prac, a wygranym serdecznie gratulujemy! Składamy również wyrazy podziękowania nauczycielom i opiekunom prowadzącym zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą, pod których pieczą powstały te wyjątkowe prace.
 
Już dziś zapraszamy do kolejnej edycji naszego konkursu, który odbędzie się w przyszłym roku!
 
Powrót