Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Elektroniczne formularze dostępne dla klientów

04-07-2016

W celu ułatwienia klientom wypełnianie wniosków składanych do Starostwa Powiatowego w Lublinie, dla spraw najczęściej załatwianych zostały opracowane elektroniczne formularze. Pięć formularzy dotyczy spraw związanych z Wydziałem Architektoniczno-Budowlanym (AB-01, AB-02, AB-03, AB-04, PB-3) sześć formularzy dotyczących spraw prowadzonych w Wydziale Geodezji (GGN-01, GGN-02, GGN-03, GGN-08, GGN-10, GGN-11) oraz trzy formularze poświęcone są sprawom z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OSR-01, OSR-04, OSR-09).

Formularze zostały umieszczone na naszej stronie internetowej.

https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=467

Każdy z formularzy jest skonstruowany w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić pracę osobie wypełniającej. Wszystkie pola formularzy zostały opatrzone podpowiedziami. Wystarczy najechać myszką na biały wykrzyknik umieszczony w czerwonym kółku obok pola, które chcemy wypełnić, a pojawi się stosowna podpowiedź. W sumie przygotowaliśmy ponad 900 takich podpowiedzi.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość podejrzenia dokumentu w trakcie wypełniania. Zapisujemy wpisaną treść a następnie klikamy przycisk „Zobacz PDF”. Oczywiście możemy zapisać wypełniony formularz na swoim komputerze oraz wydrukować.

Wypełniony formularz należy wydrukować i z tak przygotowanym dokumentem trzeba udać się do Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Lista udostępnionych formularzy:

AB-01 - Wniosek o pozwolenie na budowę

AB-02 - Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

AB-03 - Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

AB-04 - Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

GGN-01 - Wniosek o wydanie: wypisu/ wypisu i wyrysu/ wyrysu z Ewidencji Gruntów 
i Budynków

GGN-02 - Zgłoszenie zmian danych Ewidencji Gruntów i Budynków

GGN-03 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych gruntach

GGN-08 - Wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów

GGO-10 - Zgłoszenie prac geodezyjnych

GGO-11 - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego

OSR-01 - Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej

OSR-04 - Wniosek o wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie drewna, oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

OSR-09 - Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego oraz jego wymiarów służącego 
do amatorskiego połowu ryb

PB-3 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

W najbliższym czasie planujemy uruchomienie specjalnego stanowiska z dostępem do komputera, tak aby można było na miejscu w Starostwie wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować i złożyć w Punkcie Obsługi Klienta.

 

Powrót