Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Elektroniczna weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)

12-12-2012

Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

W związku z wdrażaniem na terenie województwa lubelskiego elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), Powiat Lubelski w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkiego NFZ  udostępnia link, pod którym znajdą Państwo przydatne  informacje na temat obowiązku zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zmian w sposobie weryfikowania uprawnień do świadczeń  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Opracowała: Magdalena Toporowska-Lebiocka, Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury 
 
Powrót