Aktualności

Zdjęcie Artykułu

E‑administracja w Powiecie Lubelskim

19-05-2014

Dzięki technologiom informatycznym usprawnimy komunikację w urzędzie, a nasi mieszkańcy i firmy działające na terenie powiatu zyskają sprawniejszą obsługę swoich spraw.

„E-administracja w Powiecie Lubelskim” jest projektem powstałym z inicjatywy powiatu lubelskiego oraz dziesięciu gmin z tego obszaru: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Wólka, Zakrzew, Strzyżewice.
 
Główne działania w projekcie to:
 1. Szkolenia w zakresie IT dla pracowników samorządowych.
  Tematami szkoleń będą:
 • dokument elektroniczny – istota, cechy, aspekty prawne,
 • zasady bezpieczeństwa systemów elektronicznych i komunikacji elektronicznej,
 • tworzenie profesjonalnych dokumentów i szablonów w urzędzie,
 • automatyzacja raportowania i analiza danych w urzędzie,
 • zastosowanie i posługiwanie się podpisem elektronicznym i profilem zaufanym,
 • ochrona danych osobowych i jej funkcjonowanie w systemach informatycznych,
 • administracja bazami danych.
 • Pakiet 25 e usług samorządowych, świadczonych za pomocą e PUAP dla każdego z partnerów projektu.
 • Uruchomienie w każdej gminie, będącej partnerem w projekcie, punktów potwierdzania profili zaufanych.
 • Elektronizacja konsultacji społecznych – we wszystkich partnerskich JST zostanie wdrożony zintegrowany z e PUAP system dziedzinowy – portal konsultacji społecznych, który zapewni mieszkańcom i urzędom możliwość zautomatyzowanej obsługi prowadzonych konsultacji społecznych.
 • E usługi partycypacji budżetowej – we wszystkich partnerskich JST zostanie wdrożony zintegrowany z e PUAP system dziedzinowy – schemat budżetowania, który zapewni udostępnienie e usług, pozwalających na uczestnictwo mieszkańców w decydowaniu o budżecie wspólnoty samorządowej.
 • Automatyzacja geodezyjna – u lidera projektu zostanie wdrożony system, który umożliwi w pełni automatyczne generowanie wypisów wyrysów geodezyjnych. Realizacja tych zadań zostanie poprzedzona kampanią promocyjną e usług. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone m.in. za pomocą mediów lokalnych.
 
Grupa docelowa projektu to pracownicy samorządowi zatrudnieni w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz w dziesięciu gminach partnerskich. Okres realizacji projektu to 01.02.2014–30.06.2015 r. Wysokość dofinansowania projektu to 85% ze środków EFS, a 15% stanowi wkład własny urzędu.
 
 
Powrót