Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dzień Otwarty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach

05-12-2017

30 listopada br. odbył się Dzień Otwarty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. Został on zorganizowany jako jedno z działań projektu „Szkoły Powiatu Lubelskiego miejscem ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2016 i 2017.

 
Uczestników spotkania powitała Pani Wioletta Błaziak Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, a Wicedyrektor Pani Irena Śmiech przybliżyła cele i zakres wspomnianego projektu. Następnie przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wygłosili prelekcję pod hasłem „Jestem bezpieczny w mojej miejscowości”. Jej celem było zapoznanie dorosłych ze sposobami rozpoznawania różnych przejawów przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz zapobiegania im, a także zachęcenie dzieci do szukania pomocy w przypadku doświadczania jakiejkolwiek formy przemocy.
 
Podczas Dnia Otwartego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Przemocy w mojej szkole mówię NIE!” skierowanego do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gmin Bełżyce, Niedrzwica Duża, Borzechów i Wojciechów.  Laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
 
Nie zabrakło również miejsca na zajęcia grupowe dla dzieci prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, takie jak: zajęcia relaksacyjne i metody radzenia sobie z negatywnymi emocjami, zajęcia integracyjne oraz wspierające współdziałanie w grupie rówieśniczej, a także zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej i budowania pozytywnych relacji z innymi.
Powrót