Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dzień Kultury w gminie Jastków

25-04-2018

Mieszkańcy gminy Jastków obchodzili w niedzielę Dzień Kultury. Uroczystości, w których udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Jan Łopata, Wicestarosta Lubelski Robert Wójcik, Członek Zarządu Powiatu w Lublinie Dariusz Gajo, odbyły się w hotelu in Beetwen.

„Jastkowski” Gminny Dzień Kultury to organizowane po raz pierwszy wielkie święto osób, które aktywnie działają w dziedzinie kultury na terenie gminy Jastków.
 
Podczas uroczystej gali Wójt Teresa Kot wraz z Kierownikiem Referatu  Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  Barbarą Czubak wręczyły Nagrody Wójta za działalność w dziedzinie kultury dla:
- pani Anny Karwat za upowszechnianie kultury, pielęgnowanie narodowych tradycji i osiągnięcia w zakresie animacji życia teatralnego na terenie gminy Jastków,
- Koła Gospodyń Wiejskich Panieńszczyzna - Jastków za działalność artystyczną, edukacyjną i prospołeczną oraz popularyzację kultury ludowej,
- Chóru Benedictus za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, odpowiedzialne promowanie bogactwa dziedzictwa narodowego oraz wysoki poziom organizowanych przedsięwzięć,
- Zespołu Pieśni i Tańca „DĄBROWICA” za działalność na rzecz popularyzacji i upowszechniania polskiej kultury ludowej oraz aktywność i osiągnięcia w kulturalnej edukacji dzieci i młodzieży.
 
Przekazane zostały także podziękowania dla:
- pani Anny Wójcik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie, za aktywną pracę na rzecz upowszechniania kultury na terenie gminy Jastków, odpowiedzialne promowanie kultury słowa, łączenie pokoleń poprzez realizację wspólnych inicjatyw,
- pana Kamila Ziółkowskiego, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie, za twórczą pracę na rzecz rozwoju kultury i sportu w gminie Jastków, upowszechnianie osiągnięć kultury narodowej, osiągnięcia w kulturalnej edukacji dzieci.
 
Uroczystość poprowadzili pani Ewa Wasilewska - Wójcik oraz pan Kamil Ziółkowski. W jej trakcie przedstawiciele rządu i samorządu, stowarzyszeń i organizacji społecznych wysłuchali przygotowany przez rodzinę Oponiów „Rodzinny Koncert Muzyczny” o tematyce patriotycznej wpisującej się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prawdziwą „ucztę muzyczną” przygotowali laureaci, wykonując niezwykłe aranżacje znanych utworów. Zaś miłośnicy sztuki mieli możliwość obejrzenia wystawy malarstwa pana Krzysztofa Banacha zlokalizowanej w holu hotelu.
Powrót