Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dzień godności osób niepełnosprawnych

14-05-2012

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie i innych tego typu jednostek z powiatu lubelskiego świętowali wspólnie Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W czwartek 10 maja w Bychawskim Centrum Kultury spotkali się uczestnicy zajęć w domach i ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie m.in. z Bychawy, Bystrzycy, Krężnicy Jarej i Matczyna. Dołączyły do nich dzieci i młodzież miejscowych szkół, a także goście z zaprzyjaźnionych instytucji i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Część artystyczną uroczystości rozpoczęli polonezem podopieczni ŚDS w Bychawie. Potem na scenie występowali niepełnosprawni artyści z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Bystrzycy, uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Matczyna i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Krężnicy Jarej, a także dzieci drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Bychawie.

Oprócz piosenek, tańców i innych prezentacji, w holu BCK otwarto wystawę ceramiki, haftów i obrazów, wykonanych na zajęciach terapeutycznych w bychawskim domu samopomocy.

Obchody odbywały się się również na ulicach miasteczka, gdzie wolontariusze i uczestnicy ŚDS rozdawali materiały informacyjne na temat sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych. Obdarowani nimi przechodnie znajdowali w nich m.in. hasła: „Godność i tolerancja dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, „My też żyjemy wśród Was”, „Chcemy żyć jak każdy zdrowy człowiek”, „Mamy talenty i zainteresowania – Poznajcie je!”, „Spróbujcie nam okazać zrozumienie i życzliwość” oraz „Traktujcie nas jak każdego innego człowieka”.

Wśród gości bychawskiej uroczystości byli m.in.: przewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego Alicja Jankiewicz, która jest również prezesem Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, członek zarządu powiatu lubelskiego Dariusz Gajo, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aneta Łońska, a także zastępca burmistrza Bychawy Marta Wołoszyn oraz przedstawiciele wielu innych placówek opieki społecznej i jednostek oświatowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 30 osób z chorobą psychiczną i 20 z upośledzeniem umysłowym. Wszyscy korzystają z terapii w kilku pracowniach, m.in.: plastycznej, krawieckiej, muzycznej i kulinarnej.
Powrót