Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dzieci liczą na nasze wsparcie

30-07-2012

Dom Pomocy Społecznej w Matczynie w naszym powiecie może otrzymać 20 tysięcy złotych na doposażenie jednej z sal do terapii. Pieniądze są już przyznane, ale by je otrzymać placówka musi zapewnić niewielki wkład własny.

Chodzi o zaledwie 940 złotych, które muszą być zebrane w ramach zbiórki pod hasłem „Dobry uczynek”, prowadzonej za pośrednictwem Fundacji „Rosa”. To właśnie ta fundacja ogłosiła konkurs, w którym uczestniczyła m.in. propozycja terapeutki prowadzącej zajęcia w „sali doświadczania świata”.

Iwona Kędzierska uznała, że zajęcia mogą być ciekawsze i bardziej skuteczne, gdyby podopieczni placówki w Matczynie mogli korzystać z bardziej nowoczesnych urządzeń niż te, które obecnie są na wyposażeniu DPS-u.

Zdaniem autorki pomysłu do sali przyda się właściwie wszystko, zarówno sprzęt działający na bodźce wzrokowe, jak i dotykowe oraz dźwiękowe. – Bardzo zależy nam na tych zakupach, ponieważ te urządzenia są niezbędne do prowadzenia terapii. Nasi podopieczni rzadko wychodzą do świata zewnętrznego i właśnie ta sala jest takim ich małym światem – mówi Iwona Kędzierska.

Na razie w zajęciach, odbywających się w sali doświadczania świata uczestniczy systematycznie około 50 osób. Jeśli zostanie ona doposażona w nowoczesne urządzenia będzie mogło z nich korzystać zdecydowanie więcej podopiecznych DPS-u.

Osoby, które chcą wesprzeć tę inicjatywę mogą to zrobić za pośrednictwem strony: www.dobryuczynek.info.

Zbiórka trwa do końca sierpnia. Jeśli będzie skuteczna i uda się zebrać wymaganą kwotę, sprzęt zostanie zakupiony we wrześniu, a pierwsze zajęcia mogłyby się rozpocząć miesiąc później.

Gdy przedsięwzięcie się powiedzie, sala doświadczania świata w Matczynie będzie jedną z najlepiej wyposażonych tego typu sal w całym regionie.

Dom Pomocy Społecznej w Matczynie jest przeznaczony przede wszystkim dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Są to osoby z upośledzeniem umysłowym, dziecięcym porażeniem mózgowym, autyzmem, wadami wrodzonymi itp. Prowadzona w placówce rehabilitacja zmierza do usamodzielnienia bardziej sprawnych, szczególnie młodszych podopiecznych, a sala doświadczania świata jest jednym z ważniejszych elementów terapii.
Powrót