Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Działania podejmowane przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt (ASF)

13-02-2019

W dniu 12 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wójtów, burmistrzów oraz przedstawicieli urzędów miejskich i urzędów gmin z terenu powiatu lubelskiego.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie aktualnej sytuacji epizootycznej oraz przedstawienie obowiązków podmiotów, służb, inspekcji, straży i organów samorządu terytorialnego w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego reprezentowali przedstawiciele: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Lublinie, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Zarządu Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Posiedzenie osobiście rozpoczął Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, witając jego uczestników, a następnie przedstawił cel i założenia spotkania. W dalszej kolejności Marta Krzyżak, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie, zaprezentowała porządek posiedzenia.
 
Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt lek. wet. Piotr Kicman podczas swojego wystąpienia omówił m.in. sposób działania w sytuacji podejrzenia i stwierdzenia choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), zasady postępowania na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF), zadania realizowane przez przedstawicieli poszczególnych instytucji w sytuacji stwierdzenia ogniska ASF. Prelegent scharakteryzował wymagania w zakresie bioasekuracji mającej na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń oraz omówił restrykcje obowiązujące w obszarze zagrożenia, w obszarze objętym ograniczeniami i w obszarze ochronnym.
 
Do pobrania:
Ulotka - Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika? [pdf, 686 kB]
Plan posiedzenia [pdf, 358 kB]
Najważniejsze zasady bioasekuracji oraz przemieszczania trzody chlewnej na terenie kraju [pdf, 3,54 pdf]
Protokół z posiedzenia [pdf, 204 kB]
Powrót