Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Działania komisji i nie tylko

23-01-2012

Każdy może wziąć w niej udział, zobaczyć jak pracują radni i na własne oczy przekonać się o jakich sprawach debatują. Zapraszamy na kolejną sesję Rady Powiatu w Lublinie, która odbędzie się 25 stycznia o godz 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie. Podczas sesji m.in. zaprezentowane zostaną sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu za 2011rok.

Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 25 stycznia 2012 r. (godz. 1300  )

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

4.     Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Przedstawienie sprawozdań z pracy Komisji Rady Powiatu za rok 2011 (- informacja).

7.     Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lublinie na 2012 rok.

8.     Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Lublinie na 2012 rok.

9.     Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublinie.

10.   Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r.
       przez Starostę Lubelskiego.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.  Wnioski i oświadczenia radnych.

15.  Sprawy bieżące.

16.  Zamknięcie sesji.

Powrót