Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Drogowy początek wiosny z PRGiPID

09-04-2018

Wraz z początkiem wiosny ruszyła przebudowa dwóch ważnych odcinków dróg przebiegających przez teren naszego powiatu: Dominów – Skrzynice oraz Góra – Wojciechów. Zadania te realizowane są w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Pierwsze z nich, czyli budowa drogi Dominów – Skrzynice, której wykonawcą jest firma IGORD z Lublina, obejmuje budowę jezdni o długości 4,29 km i szerokości 7 m z nawierzchnią bitumiczną. W skład inwestycji wchodzą również: budowa chodników i zatoki autobusowej,  przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi nr 107108L i 107149L, przebudowa i budowa zjazdów, wykonanie poboczy umocnionych z kruszywa łamanego, budowa rowów przydrożnych, rowów retencyjno-chłonnych w miejscach bezodpływowych, rowów odpływowych do rzeki Skrzyniczanki i przepustów pod koroną drogi oraz budowa odcinka rowu krytego z wylotem do rzeki Skrzyniczanki. Koszt całej inwestycji po przetargu wynosi prawie 8 milionów zł, z czego 3 mln. zł powiat otrzyma z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Termin zakończenia robót wyznaczony został na dzień 30 listopada 2018 r.

Zadanie drugie to przebudowa drogi powiatowej Góra – Wojciechów. Do wykonania tej 7-kilometrowej inwestycji została wybrana firma WOD-BUD Sp. z o. o. z Kraśnika. Roboty drogowe obejmują m.in.: wykonanie wzmocnień i poszerzeń jezdni oraz pobocza gruntowego, budowę chodnika, przebudowę zatok autobusowych, wykonanie zjazdów, ścieków podchodnikowych, umocnień skarp, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także ustawienie latarni ulicznych hybrydowych przy przejściu dla pieszych. Koszt inwestycji wynosi prawie 5,5 mln zł, z czego 50% dofinansowane zostanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Termin zakończenia robót planowany jest na 17 sierpnia 2018 r.

 

 

Powrót