Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dotacje na kulturę i sport przyznane!

15-02-2017

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że zgodnie z UCHWAŁĄ NR 483/2017 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Lubelskiego z zakresu kultury oraz sportu w 2017 roku dotacja została przyznana następującym podmiotom:

 ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek"

ARTYSTYCZNA JESIEŃ W ZAŁUCZU

3800 PLN

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami”

 PLENER ARTYSTYCZNY „BYSTRZYCKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”

3800 PLN

Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS

ŚWIĘTUJ Z ANDERSENEM

2000 PLN

Stowarzyszenie PasjoNaTory

 MAŁE I DUŻE HISTORIE POWIATU – WĘDRÓWKA PO 17 GMINACH Z ANIMACJĄ POKLATKOWĄ

3500 PLN

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej „SUKCES”

 NA GARNCARSKIM SZLAKU W GMINIE WÓLKA

2400 PLN

Fundacja Wygrane Marzenia 

TANIEC DLA MAŁEGO KSIĘCIA

1500 PLN

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzczonów 

 PASJA W TOBIE – PODZIEL SIĘ NIĄ  Z INNYMI

1500 PLN

Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań

 TWÓRCZE PASJE

1500 PLN

Ogółem

 

20 000 PLN

 

 

ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU

 

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Wysokość

dotacji

Gminny Klub Sportowy AVENIR JABŁONNA

TOUR DE JABŁONNA - RODZINNY  RAJD ROWEROWY I BIEG NA ORIENTACJĘ

 

1000 PLN

Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA”

PUCHAR STAROSTY LUBELSKIEGO W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW

4500 PLN

Uczniowski Klub Sportowy „ARIANIN”

VII OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

1300 PLN

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Konopnica

POWIATOWA MINI OLIMPIADA SPORTOWA

1000 PLN

Uczniowski Klub Sportowy DYS

DYSOLANDIA 2017

800 PLN

Uczniowski Klub Sportowy DYS

III EDYCJA TURNIEJÓW „MIKOŁAJKOWYCH” 2017

1400 PLN

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

POWIATOWA LICEALIADA

4 600 PLN

POWIATOWA GIMNAZJADA

7 600 PLN

POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

7 800 PLN

OGÓŁEM

30 000 PLN

 

 

 

Powrót