Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z województwa lubelskiego

01-07-2020

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców dotacjami na kapitał obrotowy podajemy informację odnośnie dotacji w ramach RPO Województwa Lubelskiego.

W połowie lipca br. w województwie lubelskim zostanie przeprowadzony nabór wniosków dla  osób samozatrudnionych, a także mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

 

Wsparcie w postaci dotacji przeznaczone będzie na finansowanie kapitału obrotowego ww. podmiotów w celu utrzymania ich dalszej działalności (w tym utrzymania płynności finansowej).

 

Wysokość wparcia będzie uzależniona od ilości zatrudnianych pracowników (jedynie na podstawie Kodeksu pracy) i tak osoba samozatrudniona może liczyć na maksymalnie 23,5 tys. zł w przypadku zawnioskowania o wparcie na 3 miesiące, natomiast największe wsparcie może uzyskać małe przedsiębiorstwo zatrudniające 49 osób, które za ten sam okres, czyli 3 miesięcy może liczyć na 165 tys. zł.  Tym samym kwota wsparcia waha się od 23,5 do 165 tys. zł.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lubinie.

 

Odpowiedzi na pytania szczegółowe będą zawarte w Regulaminie konkursu. Pierwsze informacje dotyczące Regulaminu konkursu i wniosku powinny pojawić się na początku lipca br.

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/ oraz zapisania się do newslettera – https://rpo.lubelskie.pl/newsletter/

Powrót