Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Województwa Lubelskiego - NOWY TERMIN NABORU WNIOSKÓW!

24-07-2020

Nawiązując do zamieszczanych informacji o dotacji na kapitał obrotowy dla mikro- i małych firm z województwa lubelskiego informujemy, iż został wyznaczony nowy termin naboru wniosków.

W nawiązaniu do informacji z dnia 10 Lipca 2020 roku która została zamieszczona na naszych profilach pod adresami:

http://www.powiat.lublin.pl/gospodarka/powiatowe-biuro-biznes-lubelskie/dotacje-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-firm-z-wojewodztwa-lubelskiego-aktualizacja.html

i

https://www.facebook.com/SP.w.Lublinie/photos/a.237471336347808/3122926014468978/

informujemy, że ogłoszono nowy termin składania wniosków na Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Województwa Lubelskiego.

Nabór przeprowadzony będzie w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 10:00 do godz. 22:00.


Prosimy pamiętać o ważnych zmianach w procesie aplikacyjnym:

KOMUNIKAT 1

Po podpisaniu pakietu w systemie LSI2014 wygenerowane dane: ID użytkownika, ID pakiet,TOKEN użytkownika oraz TOKEN pakietu, należy wysłać za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl/.

Strona https://covidlsi2014.lubelskie.pl/ będzie uruchomiona w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 7.30, przy czym możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie będzie od godz. 10:00:00 tego samego dnia.

KOMUNIKAT 2

System LSI2014 w dniu naboru 29.07.2020 r. zostanie wyłączony w godz. 9.30-11.30.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie do LAWP Wnioskodawca musi już przed godziną 9.30 posiadać wygenerowane i zapisane dane: ID pakietu oraz TOKEN pakietu i ID użytkownika oraz TOKEN użytkownika, które zostaną przesłane do LAWP za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl/

Informacje można uzyskać w Punkcie Kontaktowym pod numerami telefonów:
81 46 23 812, 81 46 23 831 oraz kierując zapytania na adres lawp@lawp.eu

UWAGA!!!

Szczegółowa procedura przygotowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie została opisana w Instrukcji dotyczącej przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, która stanowi załącznik nr 6 do Wezwania znajdującego się na stronie https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/3-7-wzrost-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw-finansowanie-kapitalu-obrotowego-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-1/

Na powyższej stronie znajdą Państwo również aktualne informacje dotyczące projektu Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Województwa Lubelskiego.

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie.

Wnioskodawcy od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania mają możliwość wypełniania formularza wniosku w Generatorze wniosków w LSI2014 dostępnym pod adresem https://lsi2014.lubelskie.pl oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do złożenia.

Pozdrawiamy,

Zespół Powiatowego Biura Biznes Lubelskie Lublin

Powrót