Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dotacje dla osób podejmujących działalność gospodarczą

23-04-2019

Informujemy, że od 23 kwietnia do 22 maja br., od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 16:00, w biurze LGD "Kraina wokół Lublina" przyjmowane będą wnioski o przyznanie wsparcia w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

LGD "Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny oraz limit środków: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności" – limit 1 039 207 zł.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski przyjmowane będą od 23 kwietnia do 22 maja 2019 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 16:00 w biurze LGD „Kraina wokół Lublina", ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin.

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie  www.krainawokollublina.pl  w zakładce "nabór wniosków"  http://www.krainawokollublina.pl/index.php/nabor-wnioskow

 

dotacje LGD 2019

 

 

Powrót