Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dom pomocy z większymi możliwościami

09-03-2012

Dom Pomocy Społecznej w Matczynie może przyjmować osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie. W środę 7 marca dyrektor placówki Eliza Pielacha otrzymała potwierdzenie, że wojewoda przychylił się do wniosku powiatu lubelskiego, który jest organem prowadzącym, o zmianę typu i przeznaczenia DPS w Matczynie.

Do tej pory korzystały z niego tylko dzieci i młodzież. Dzięki podjętej właśnie decyzji placówka może przyjmować również dorosłych. Dla pierwszej grupy dom pomocy ma 53 miejsca, a dla dorosłych 100.

Od kilku dni DPS w Matczynie dysponuje na poddaszu swojej siedziby nowymi pomieszczeniami, w których zamieszkały osoby najbardziej sprawne ruchowo, mogące wykonywać proste czynności domowe.

W ramach usług bytowych ośrodek zapewnia miejsca całodobowego pobytu w 75 pokojach mieszkalnych, wyposażonych we wszystkie sprzęty i meble wymagane przez standard. Zarówno pokoje mieszkalne, pokoje dziennego pobytu, jak również łazienki i inne pomieszczenia służące mieszkańcom są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podopieczni placówki mogą liczyć na pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę pielęgniarską i dostęp do świadczeń medycznych, w tym konsultacji specjalistycznych.

Ponadto w ramach usług wspomagających pracownicy placówki podejmują szereg działań, mających na celu usamodzielnianie mieszkańców w różnych sferach ich życia. Podczas m.in. zajęć teatralnych, plastycznych, hafciarskich, kulinarnych i kosmetyczno-higienicznych osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie tylko spędzają aktywnie czas, ale również uczą się zasad współżycia w grupie i zachowań w środowisku. Dzięki temu czyja się potrzebni i podnoszą poczucie własnej wartości.

DPS w Matczynie dysponuje też wyspecjalizowaną kadrą i bardzo dobrze wyposażonym zapleczem do rehabilitacji i fizjoterapii.
Powrót