Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dni Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

13-07-2020

12 lipca br. w Szczuczkach w gminie Wojciechów odbyły się uroczyste obchody Dni Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Jest to polskie święto państwowe obchodzone 12 lipca, w rocznicę pacyfikacji Michniowa – miejscowości w województwie świętokrzyskim – poświęcone mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczna postawę, heroizm oraz oddanie Polsce w czasie II Wojny Światowej.

1 października 1939 r. we wsi Szczuczki Niemcy dokonali masowej pacyfikacji ludności cywilnej na Lubelszczyźnie. Zbrodnia ta rozpoczęła czas strasznych pacyfikacji podejmowanych na terenie województwa lubelskiego.

W uroczystościach udział wzięli kombatanci, którzy byli naocznymi świadkami tragicznych wydarzeń II Wojny Światowej, posłowie i senatorowie RP, Wojewoda Lubelski - Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski, Wójt Gminy Wojciechów – Artur Markowski, Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń wraz z liczną delegacją: Wicestarostą – Andrzejem Chrząstowskim,  Za-cą Przewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie – Zofią Sieńko, Skarbnikiem Powiatu – Martą Janeczko oraz Radnymi Powiatu Lubelskiego w osobach Joanny Kaznowskiej i Grzegorza Widelskiego, a także Dyrektorem PCPR w Lublinie - Jackiem Figarskim. Obecni byli także radni województwa lubelskiego i gminy Wojciechów, delegacja Wielonarodowej Brygady Polsko-Ukraińsko-Litewskiej, przedstawiciel Związku Solidarność Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, harcerze, przedstawiciele policji, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy Wojciechów.

Uroczyste obchody Dni Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej rozpoczęły się mszą świętą, która odbyła się przy Kapliczce – Pomniku Pomordowanych w Szczuczkach. Następnie wygłoszony został apel, a po wystąpieniach okolicznościowych uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na zakończenie wybrzmiał utwór „Cisza”, a Orkiestra Dęta OSP Wojciechów zaprezentowała krótką wiązankę pieśni patriotycznych. W imieniu Kombatantów głos zabrał mjr mgr Bogdan Walas – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej w Lublinie, a także Jan Czępiński były sołtys wsi Szczuczki i świadek tej tragicznej historii, a głos dzieci i młodzieży zaprezentował druh Oliwier Sętkowski.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej to hołd składany mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę podczas II wojny światowej.

Wydarzenie miało bardzo uroczysty, patriotyczny i podniosły charakter. Pamiętajmy o naszych bohaterach!

Powrót