Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Życia nie prześcigniesz - bezpłatne kursy pierwszej pomocy dla studentów lubelskich uczelni

17-10-2016

Serdecznie zapraszamy studentów lubelskich szkół wyższych do udziału w projekcie pn. „Życia nie prześcigniesz”. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadzi bezpłatne kursy pierwszej pomocy, w której udział weźmie stu lubelskich żaków.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uświadomienie, jak ważna w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia jest szybka reakcja świadków. Jako cel stawiamy sobie również przestrzeganie młodych osób przed piractwem drogowym, łamaniem zasad ruchu drogowego, a przede wszystkim przed kierowaniem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Biorąc pod uwagę ilość Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polsce – 1460 karetek (w tym sezonowe) oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – 216, łatwo możemy zrozumieć, jak ważna jest pomoc świadków zdarzenia. Powyższe dane wskazują, że na 26 tys. osób przypada jedna karetka, a jeden Szpitalny Oddział Ratunkowy zabezpiecza średnio 180 tysięcy ludzi. Udział w bezpłatnych 8-godzinnych kursach pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, zakończonych zaświadczeniem ukończenia kursu, to dla stu chętnych studentów z lubelskich uczelni szansa na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych w pracy m. in. nauczyciela, kierowcy, opiekuna osób starszych, nauczyciela i opiekuna w przedszkolu, opiekuna dziecięcego itp. Przede wszystkim jednak to nauka jak ratować ludzkie życie.
Ściśle współpracujemy z Globalnym Centrum Referencyjnym ds. nauczania Pierwszej Pomocy, nasze szkolenia prowadzone są zgodnie ze standardami ustalanymi przez Europejską Radę Resuscytacji oraz Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Pragniemy, aby rezultatem projektu było nawiązanie długofalowej współpracy pomiędzy Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, a lubelskimi studentami, których zachęcamy do stałej współpracy w ramach wolontariatu PCK oraz wspieramy w pozyskiwaniu nowych doświadczeń. 
Pozostały jeszcze ostatnie wolne miejsca na szkolenia w terminach:  
  • 18 października (wtorek)
  • 20 października (czwartek)
  • 24 października (poniedziałek)
  • 26 października (środa)
  • 28 października (piątek)
  • 5 listopada (sobota)
Kursy odbywają się w sali konferencyjnej LOO PCK przy ul. Puchacza 6 w Lublinie. Obowiązują zapisy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Mateuszem Cichym, Referentem ds. Pierwszej Pomocy i Pomocy Humanitarnej(tel. 81 532 08 27 w. 17, e-mail: lublin.pierwszapomoc@pck.org.pl). W treści zgłoszenia powinno znajdować się: imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa uczelni oraz wybrany termin. 
Powrót