Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Zmiany w rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy

07-01-2016

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 933) z dniem 01.01.2016 r. została zniesiona opłata recyklingowa w wysokości 500 zł tylko i wyłącznie dla pojazdów wprowadzanych do kraju po tej dacie.

Dla pojazdów, które należy uznać zgodnie z definicją zawartą w art. 4 tej ustawy jako wprowadzone na terytorium kraju do końca 2015 r. należy do rejestracji przedłożyć dokument potwierdzający wpłatę  opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł.

Art. 10 ww. ustawy obliguje organ rejestrujący do stosowania art. 72 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 6 ustawy prawo o ruchu drogowym w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy – dla pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju do końca 2015 r. a rejestrowanych po 01.01.2016 r. – tzn. bezwzględnego egzekwowania tego dokumentu.

Powrót