Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Zmiana numerów kont bankowych

30-06-2015

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 obsługę bankową budżetu Powiatu Lubelskiego realizować będzie Bank Millennium S.A.

 

OPŁATY DOKONYWANE NA KONTO STAROSTWA za: opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłaty za dziennik budowy, opłaty za kartę wędkarską, opłaty za legitymacje instruktorów nauki jazdy, opłaty za prawo jazdy, opłaty za tablice rejestracyjne, opłaty za wycofanie z eksploatacji pojazdów, opłaty za wypis z licencji  na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, opłaty za zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za karty parkingowe, opłaty za wynajem sal konferencyjnych, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów można uiścić:

• przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. 04 1160 2202 0000 0002 8307 0982,
• gotówką lub kartą w Kasie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9

 

OPŁATY z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów, wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości skarbu państwa można uiścić:

• przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. 87 1160 2202 0000 0002 8307 1040,
• gotówką lub kartą w Kasie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9.

 

WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY SKARBOWEJ można uiścić:

• przelewem na rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000,
• gotówką w Kasie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9,
• gotówką w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Lublinie: ul. Wieniawska 14 i ul. Leszczyńskiego 20 - poniedziałek, wtorek 7.30 - 16.30; środa - piątek 7.30 - 14.30;  ul. Filaretów 44- poniedziałek - piątek 7.30 - 14.45; ul. Kleeberga 12a - poniedziałek - piątek 7.45 - 14.45.
Powrót