Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

XII Sesja Rady Powiatu za nami

25-09-2015

Już po raz dwunasty Radni Powiatu Lubelskiego zebrali się na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie, by obradować o najważniejszych sprawach naszego regionu. Tematem przewodnim poruszonym podczas spotkania, które odbyło się w czwartek 24 września br. było powierzenie gminom zarządzania drogami powiatowymi na terenie konkretnych miejscowości. Obradującym przyglądali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, którzy przybyli do starostwa zapoznać się z pracą urzędu.

Podczas czwartkowej sesji Radni przyjęli uchwały mające na celu powierzenie gminom: Borzechów, Niemce, Niedrzwica Duża oraz Bychawa prowadzenia zadania publicznego mającego na celu zarządzanie drogami powiatowymi. Są to w szczególności takie drogi jak:  Borzechów - Niedrzwica Kościelna,  Elizówka – Dys, Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn, Kozłówka – Dąbrówka – Nasutów na terenie gminy Niemce oraz Bychawa - Olszowiec - Piotrków - Kolonia  i Olszowiec - Romanów - Piotrków - Kolonia na terenie Gminy Bychawa. Porozumienie z ww. gminami umożliwi im złożenie wniosków oraz pozyskanie funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przyczyni się to niewątpliwie do rozwoju sieci komunikacyjnej ww. miejscowości.

Innym tematem podjętym przez Radnych było przyjęcie uchwały mającej na celu określenie przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lubelskiego, których lokalizacje uległy zmianie. Dyskutowano również o budżecie oraz prognozie finansowej Powiatu na najbliższe lata. Skarbnik - Pani Jadwiga Wójcik - przedstawiła objaśnienia wprowadzonych zmian, które wynikają między innymi z podjęcia nowych przedsięwzięć, takich jak zagraniczne staże dla uczniów z Bychawy i Pszczelej Woli.

Powrót