Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina"

14-10-2015

W dniu 13 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina"".

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działaniami skierowanymi na rozwój przedsiębiorczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – p. Grażyna Gwiazda przekazała zebranym informacje dotyczące form wsparcia dla pracodawców. Ofertę współpracy w zakresie kształcenia zawodowego prowadzonego przez szkoły w Powiecie Lubelskim przedstawiła Beata Janiszewska-Brudzisz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Po wysłuchaniu informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania przekazanych przez Małgorzatę Olechowską – kierownika biura LGD przedsiębiorcy biorący udział w konferencji mieli możliwość wskazania swoich potrzeb w zakresie wsparcia finansowego z funduszy europejskich.

W czasie panelu dyskusyjnego wystąpili przedsiębiorcy z naszego obszaru: Elżbieta Wójcik – Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Mariusz Sawicki –właściciel „Grill Baru" w Bychawie, Zofia Popławska- Prezes OSM Bychawa oraz Wojciech Golus – ROOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.

Podczas konferencji czynny był Punkt Informacyjny Funduszy Unii Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, które, mamy nadzieję, wkrótce przełoży się na zainteresowanie przedsiębiorców pozyskaniem dotacji za naszym pośrednictwem.

Powrót