Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Rozbudowa drogi powiatowej 2259L – zapoznaj się z projektem

10-03-2016

Informujemy, że w dniach 15-16 marca 2016 r. będzie możliwość zapoznania się ze wstępną koncepcją projektu budowlanego dotyczącą realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19” - na odcinku od drogi krajowej nr 19 w m. Strzeszkowice Duże – Krężnica Jara do granicy gminy.

Koncepcja na rozbudowę w/w drogi będzie dostępna w dniach 15-16 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża pok. 7 w godzinach: 800-1500.

Ponadto odbędą się spotkania z przedstawicielami biura projektowego „ToMaR-DROG” będącego autorem w/w projektu:

- w dniu 15 marca 2016r. w Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych o godzinie 1700,

- w dniu 16 marca 2016r. w Zespole Szkół w Krężnicy Jarej o godzinie 1700.

Przedmiotowy projekt zamieszczony został w załącznikach poniżej, dostępny będzie również na stronie internetowej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża: http://www.niedrzwicaduza.pl/.

Załącznik nr 1 [do pobrania]

Załącznik nr 2 [do pobrania]

Załącznik nr 3 [do pobrania]

Załącznik nr 4 [do pobrania]

Załącznik nr 5 [do pobrania]

Załącznik nr 6 [do pobrania]

Załącznik nr 7 [do pobrania]

Załącznik nr 8 [do pobrania]

Załącznik nr 9 [do pobrania]

Ewentualne uwagi i wnioski do powyższego projektu będzie można zgłaszać w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, budynek A, pokój 107 lub na adres mailowy: e.ratkiewicz@powiat.lublin.pl, w dniach 15-22 marca 2016 r.

 

Powrót