Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu w Lublinie

16-05-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.05.2016 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Powiatu w Lublinie do składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczeń  o łącznej pow. 53,04 m2 znajdujących się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jabłonnie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczenia  o pow. 14,5 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jabłonnie, Filia w Chmielu, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 15,34 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczenia   o pow. 20,25 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 15,75 m2 znajdującego się w budynku Przychodni Rejonowej w Bychawie, Filia w Starej Wsi, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 14 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wysokiem, posadowionym  na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczeń  o łącznej pow. 33 m2 znajdujących się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Zakrzewie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na działalność bankową.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 12 m2, znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kłodnicy Dolnej, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Domowi Dziecka „Dworek”  w Przybysławicach na przebudowę i remont obiektu budowlanego, posadowionego  na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie Zagrody Przybysławskie gm. Garbów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie sesji.  
Powrót