Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

04-01-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.01.2016 r. (piątek) o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2016-2022 (z perspektywą do roku 2030).
  4. Podsumowanie działalności samorządowej Gmin i Powiatu Lubelskiego w roku 2015. 
  5. Przedstawienie najważniejszych zadań planowanych do wykonania w Powiecie Lubelskim w roku 2016 i w latach następnych.
  6. Wystąpienia zaproszonych gości.
  7. Zamknięcie sesji.
Powrót