Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Planowane badanie satysfakcji klientów

21-10-2016

W związku z Zarządzeniem Nr 247/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Lublinie, zmienionym Zarządzeniem Nr 114/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 28 listopada 2013 r., Zarządzeniem Nr 5/2014 Starosty Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. informujemy, że w dniach od 02.11.2016 r. do 30.11.2016 r. zostanie przeprowadzone badanie satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Celem badania ankietowego jest poznanie Państwa opinii na temat pracy Starostwa oraz jakości oferowanych przez nasz urząd usług. Informacje uzyskane z ankiet pozwolą na wprowadzenie rozwiązań usprawniających działanie Starostwa w zakresie obsługi klienta w związku z wdrożonym w Starostwie Powiatowym w Lublinie Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Ankiety badania satysfakcji i oczekiwań klientów dostępne są w siedzibach Starostwa, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl.

Ankiety po wypełnieniu można:

  • wrzucić do specjalnie oznaczonych skrzynek z napisem „ANKIETY”, znajdujących się w każdym z budynków Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz w filiach: w Bełżycach, Bychawie i Niedrzwicy Dużej;
  • przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9,
    20-074 Lublin;
  • przesłać na adres e-mail: starostwo@powiat.lublin.pl.

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety!

Powrót