Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Nowe źródło finansowania inwestycji drogowych

08-09-2015

W nowym unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich będą pieniądze na modernizacje dróg. O wysokości dotacji, zasadach ich podziału i naborze wniosków dyskutowali uczestnicy spotkania, które odbyło się w poniedziałek 7 września w Starostwie Powiatowym w Lublinie.

Informacje na temat finansowania powiatowych i gminnych inwestycji drogowych przekazali samorządowcom wicemarszałek województwa lubelskiego Artur Walasek i zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Andrzej Kloc. Szacuje się, że do podziału w ramach PROW w nowej perspektywie finansowej będzie około 120 milionów złotych. Całkowita wartość projektu, który może liczyć na dofinansowanie, nie powinna przekraczać 4 milionów złotych, a wysokość dotacji do 3 milionów. Przewidywany udział środków unijnych to ponad 60 procent, resztę będzie stanowić udział własny samorządu.

Samorządy będą mogły pozyskiwać pieniądze na budowę, przebudowę i modernizację dróg z PROW po raz pierwszy. Jest  to bardzo atrakcyjny program dla samorządów, który już teraz budzi duże zainteresowanie. Przed powiatami i gminami otwiera się druga tak atrakcyjna forma wsparcia na inwestycje drogowe. Na pierwszym miejscu można postawić środki z innych programów unijnych - Regionalnego Programu Operacyjnego czy Programu Rozwoju Polski Wschodniej, gdzie wysokość dotacji wynosi nawet 85 procent. Samorządy chętnie korzystają również z dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, skąd można pozyskać połowę kosztów. Nowy PROW to dodatkowa okazja na poprawienie stanu dróg, które w każdym powiecie czy gminie są zaliczane do najważniejszych zadań inwestycyjnych.

Przedstawiciele samorządu wojewódzkiego zapowiedzieli, że procedura umożliwiająca ogłoszenie naboru wniosków rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. Jeśli te zapowiedzi się sprawdzą decyzje o podziale środków zapadałyby na początku 2016 roku. Na realizację zakwalifikowanych do dofinansowania zadań powiaty i gminy będą mieć standardowo 2 lata, ale w uzasadnionych przypadkach czas ten może wynosić nawet 3 lata. Paweł Pikula przyznaje, że powiat lubelski ma już wstępne rozeznanie, które inwestycje chciałby zrealizować za pieniądze z PROW, ale ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. W poniedziałkowym spotkaniu z wójtami uczestniczyła również kierownik biura Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina", która poinformowała o stanie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju. To jeden z najważniejszych dokumentów, potrzebnych do ubiegania się o unijne dotacje, które obecnie jest konsultowany z mieszkańcami poszczególnych gmin. 

Powrót