Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Nowe wzory wniosków budowlanych

13-01-2017

17 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493) dotyczące nowych wzorów wniosków w zakresie administracji architektoniczno -budowlanej.

Rozporządzenie określa wzory:
  1. wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1);
  2. zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2);
  3. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B3);
  4. informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4);
  5. decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5).
Głównym założeniem wprowadzonych zmian jest maksymalne uproszczenie i skrócenie wniosków oraz poprawienie ich czytelności, mające na celu ułatwienie inwestorom przebrnięcia przez procedury postępowania administracyjnego.

Najistotniejsze zmiany to powrót do jednego wzoru wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (poprzednio obowiązywały dwa różne wzory) oraz możliwość wpisania dodatkowych danych we wzorze informacji uzupełniającej do wniosku.
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zamieszczone zostały przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów.

Wzory nowych wniosków dostępne są do pobrania pod adresem http://www.powiat.lublin.pl/urzad/poradnik-klienta/instrukcje-zalatwiania-spraw/wydzial-architektoniczno-budowlany.html.
Pozostałych czynności w sprawach administracyjno-budowlanych będzie można, tak jak do tej pory, dokonywać na dotychczas obowiązujących wzorach wniosków.
Powrót