Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Dobry Start. 300 dla ucznia

30-07-2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie uprzejmie informuje, że rodziny zastępcze są uprawnione do otrzymania raz w roku środków finansowych w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Przyznanie świadczenia jest niezależne od posiadanego dochodu. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
 
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek na załączonym druku. Rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej możne składać wniosek/wnioski już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) – na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie ul Spokojna 9, 20-074 Lublin.
 
Aby uzyskać świadczenie, wniosek należy złożyć nie później niż do dnia  30 listopada.
 
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do dnia 30 września, a w  przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
 
Do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" [pdf, 282 kb]
 
Powrót