Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Ankieta identyfikująca kierunki rozwoju Powiatu Lubelskiego

20-10-2015

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2016-2022 (z perspektywą do roku 2030) uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej identyfikacji kierunków rozwoju. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu ram rozwoju powiatu do 2022 r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze oraz przyczyni się do określenia wizji rozwoju powiatu na lata 2016-2022

Zapraszamy do wypełnienia ankiety !!!  (KLIKNIJ TUTAJ)

ankieta_strategia

Powrót